Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за дела в Съда за настойничество и попечителство

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за дела в Съда за настойничество и попечителство

Ако някой Ваш близък или член на семейството няма умствените способности да взема сложни правни решения, можете да действате от негово име, за да сте сигурни, че интересите му ще бъдат защитени. Нашите специалисти по дела в Съда за настойничество и попечителство могат да Ви помогнат с това и да Ви обяснят стъпките, които следва да предприемете за вземане на решения от негово име.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представлява Съдът за настойничество и попечителство?

Съдът за настойничество и попечителство е със седалище в Лондон и действа за защита на интересите на лицата в Обединеното кралство, на които им липсват умствени способности. Той е създаден през 2007 г. в изпълнение на Закона за умствените способности от 2005 г. Наред с други неща, съдът постановява решения относно:

  • Дали дадено лице има умствените способности да вземе конкретно решение за себе си
  • Назначаване на подходящи настойници/попечители, които да вземат решения от името на лицата, на които им липсват умствени способности
  • Даване на еднократно разрешение на определени лица и специалисти да вземат конкретни решения

Тъй като съдът съществува едва от 2007 г., тази правна област все още не е утвърдена като много други. Поради това е важно да получите точния правен съвет от опитен специалист по дела в Съда за настойничество и попечителство.

 

Какво друго трябва да имам предвид, когато става дума за вземане на решения от лице без умствени способности?

Липсата на умствени способности може да е временна. Например може да бъде причинена от нараняване, от което лицето по-късно се възстановява в достатъчна степен и може да взема самостоятелни решения. В такива случаи пак може да имате нужда от съвет относно важни правни решения, които трябва да бъдат взети докато лицето още не се е възстановило.

В други случаи лицето може да е загубило умствените си способности необратимо и освен това да е получило обезщетение, ако недееспособността му е резултат от сериозно нараняване. Ако в полза на Ваш близък или член на семейството е учреден доверителен фонд (тръст) за обезщетението за нараняването (който служи за подпомагане на управлението на средствата от обезщетението за посрещане на текущите нужди на пострадалия), ние можем да предоставим необходимите съвети за най-ефективното му оползотворяване.

 

Как мога да получа правен съвет относно умствените способности и Съда за настойничество и попечителство?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.