Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Декларации за доверително управление

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Декларации за доверително управление

Ако отговаряте за имот, който държите под доверително управление (тръст), съставянето на декларация за доверително управление може да помогне за изясняване на правните задължения и правата на всички страни, имащи отношение към имота. Това може да опрости нещата в бъдеще, ако имотът трябва да бъде продаден или прехвърлен на други лица, или ако е необходимо да се осигури поддръжката му.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представлява декларацията за доверително управление?

Когато даден имот се държи като част от Тръст, той може да бъде съсобственост на произволен брой лица. Собствеността и поддръжката на имота могат да се усложнят с времето, но декларацията за доверително управление дава яснота относно правата и отговорностите на различните страни.

Например може една или повече от страните не само да са съсобственици, но и да обитават недвижим имот, който е част от тръста, и тогава трябва да бъдат взети под внимание някои въпроси като поддръжката и ремонтите, застраховката и какъв дял от стойността притежава всяка страна.

За да се издаде декларация за доверително управление, всички страни трябва да договорят и съгласуват помежду си необходимите разпоредби на декларацията с помощта на адвокат, който е специалист по материята.

 

Кой има нужда от декларация за доверително управление по отношение на имот?

Всеки, който има определено право върху имот под доверително управление, може да има полза от яснотата, която предоставя декларацията за доверително управление. Това право може да е право на собственост върху част от имота или право на обитаване.

 

Кога се издава декларация за доверително управление?

Обикновено се издава в момента на включването на имота в тръста. Това може стане като част от администрирането на завещание или да се направи по причини, свързани с планирането на данъка върху наследството.

 

Как мога да получа правен съвет относно декларациите за доверително управление?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.