Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Оспорванe на завещания

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Оспорванe на завещания

Ако сте загубили близък човек или член на семейството и смятате, че завещанието или начинът, по който се изпълнява противоречи на желанията на починалия, може да имате възможност да оспорите завещанието. Трябва да установите основанията за оспорване и да можете да представите доказателства. Ние можем да Ви съдействаме за преценката дали имате шанс за успешно оспорване на завещанието.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как да пристъпя към оспорване на завещание?

За да можете успешно да оспорите завещание, трябва да намерите подходящи основания и след това да представите доказателства в подкрепа на твърденията си. Всяко от долупосочените е годно основание за оспорване на завещание:

  • Липса на умствена способност за съставяне и подписване на завещание
  • Подписване на завещание под принуда
  • Липса на знания и одобрение за цялостно разбиране на завещанието
  • Неяснота на съдържанието на завещанието
  • Неизпълнени формалности при съставянето и подписването на завещанието (например липса на свидетели)
  • Измама или подправяне на завещанието

Всяко от горните би било достатъчно основание, но трудността при оспорването на завещание е събирането на доказателства. Всички тези обстоятелства са възникнали към момента на изготвяне на завещанието, което ги прави трудно доказуеми. Завещателят е знаел най-добре каква е била процедурата и дали завещанието е било съставено правилно или не. Въпреки тези предизвикателства обаче, има достатъчно примери за успешно оспорени завещания, а и няма да загубите нищо, ако потърсите първоначален съвет относно Вашия случай.

 

Кога трябва да оспоря завещанието?

Най-важното е да действате бързо, ако смятате, че завещанието не отразява волята на починалия. Ако не потърсите своевременно правен съвет, съществува риск да бъде издадено разрешение за изпълнение на завещанието, преди да сте го оспорили.

Въпреки че това не Ви възпрепятства да оспорите завещанието, то може да направи нещата по-сложни. Ако все пак решите да оспорите завещанието, в някои случаи е възможно да спрете процедурата по изпълнението му, докато искът Ви бъде решен.

 

Как мога да получа правен съвет относно оспорването на завещание?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви обясним процедурата и по какъв начин можем да Ви помогнем. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.