Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за планиране на данъка върху наследството

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за планиране на данъка върху наследството

Ако имате голямо имущество, което Вашите близки и членове на семейството ще наследят в бъдеще, си струва да планирате наследяването предварително и да се възползвате максимално от наличните данъчни облекчения. По този начин бенефициерите Ви ще запазят по-голяма част от парите и активите, които сте натрупали с усилен труд през живота си.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как мога да бъда сигурен, че завещанието ми е целесъобразно по отношение на данъка върху наследството?

За много от наследниците по завещание данъкът върху наследството не се прилага, защото наследеното имущество е под установения праг. При по-големи имущества обаче данъкът върху наследството може значително да намали сумата, която остава на Вашите бенефициери.

Както при всяка форма на данъчно облагане, има определени неща, които нямате право да правите с цел намаляване на данъчните си задължения и освен това съществуват правила за предотвратяване на измами. Въпреки това има много начини, по които законосъобразно да намалите размера на данъка, който Вашите бенефициери ще платят, като например:

  • Планиране на наследственото имущество
  • Тръстове
  • Прехвърляне на данъчно облекчение към съпруг или партньор на съпружески начала
  • Съставяне на завещание
  • Дарения на лица и благотворителни организации

Всяко имущество има своите особености, така че ние ще обсъдим в детайли какво наследство най-вероятно ще оставите и ще Ви помогнем да планирате разпределението на активите по възможно най-ефективният от данъчна гледна точка начин. Тъй като законодателството и данъчните облекчения се променят с времето, ние можем редовно да преглеждаме Вашите планове, за да гарантираме, че винаги отговарят на желанията Ви и са съобразени с актуалните данъчни правила.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Ако притежавате бизнес, ние можем да Ви консултираме и относно конкретни Завещания за собственици на бизнес. Може освен това да притежавате активи в чужбина, например ваканционни жилища или бизнеси. В този случай може да е целесъобразно съставянето на Международно завещание или на завещание по правото на държавата, в която се намират тези активи.

 

Как мога да получа правен съвет относно планирането на данъка върху наследството?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.