Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Дългосрочни пълномощни

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Дългосрочни пълномощни

Ако смятате, че в някой бъдещ момент може да загубите (или Ваш близък да загуби) умствените способности за вземане на важни решения, издаването на дългосрочно пълномощно (a Lasting Power of Attorney – “LPA“) улеснява посочения пълномощник да взема решения от Ваше име. Тъй като заболявания като деменция и болестта на Алцхаймер стават все по-чести, е важно да разполагате с предварителен план.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представлява дългосрочното пълномощно?

Дългосрочното пълномощно е документ с правна сила, който упълномощава определени лица (като близки роднини или любим човек) да вземат решения от Ваше име, ако Ви липсват умствените способности да вземате правилните решения за себе си.

Има два вида LPA:

  • За финансови и бизнес дела – позволява на пълномощниците да вземат от Ваше име решения относно Вашите финанси или дори Вашия бизнес.
  • За медицински и социални грижи – позволява на пълномощниците да вземат решения относно медицинските грижи, които получавате, или относно дома за възрастни, в който сте настанени.

Може също така да се издадат и двата вида LPA, ако желаете упълномощените от Вас лица да могат да вземат всички важни решения от Ваше име, когато се наложи.

 

Кой може да издаде дългосрочно пълномощно?

За да издадете LPA, трябва да докажете, че имате умствените способности да разбирате свойството и значението на този акт. Ако сте в добро здраве, без признаци на деменция, и няма причина умствените Ви способности да бъдат поставяни под съмнение, издаването на LPA става съвсем просто.

Ако Ви е поставена диагноза за деменция или болест на Алцхаймер, това може да усложни процедурата, макар и да не възпрепятства непременно издаването на пълномощно. Законовото изискване за издаване на LPA е просто да имате умствени способности, без да се посочват някакви специфични условия.

Нашият съвет е да действате бързо, ако смятате, че има вероятност деменцията или някое друго състояние, което може да засегне умствените Ви способности, да породи проблем. Деменцията е прогресивно заболяване, с чието напредване става все по-трудно доказването на наличието на умствени способности.

Дългосрочното пълномощно е полезно не само за по-късния етап на живота. Вероятност за загубване на умствените способности в резултат на Телесно нараняване, причинено например от Пътнотранспортно произшествие, има на всеки етап от живота. Ако има хора, чието благоденствие зависи от Вас, и обмисляте да направите завещание в тяхна полза, си струва да помислите и за издаване на LPA, тъй като никога не знаете какво може да крие бъдещето.

 

Какво друго трябва да имам предвид относно дългосрочните пълномощни?

Трябва също да определите по какъв начин желаете да действат пълномощниците Ви, когато става въпрос за вземане на решения вместо Вас. Например може да искате просто да упълномощите едно лице (например някое от децата Ви) или може да имате няколко деца и да искате всички те да вземат решенията съвместно.

Ако изберете да упълномощите няколко лица, които да Ви представляват заедно, е добре да предвидите и какво да се прави, ако някое от тях почине или загуби умствените си способности, или ако има разногласия помежду им относно някое решение. Ние можем да Ви дадем съвет и по този въпрос и да Ви помогнем да планиратe всички възможни ситуации.

 

От какъв друг съвет мога да имам нужда?

Добре е дългосрочното пълномощно да е съпроводено от завещание, за да се гарантира, че всички Ваши желания за по-късен етап от живота и за след смъртта Ви са отразени възможно най-прецизно. Ако все още нямате завещание, нашите специалисти по съставяне на завещание могат да Ви помогнат с това, а също и с учредяването на Тръстове, които могат да Ви помогнат да разпределите активите си по ефективен от данъчна гледна точка начин чрез Вашето завещание.

 

Как мога да получа правен съвет относно дългосрочни пълномощни?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.