Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Тръстове

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Тръстове

Учредяването на тръст може да бъде лесен и ефективен начин за разпределяне на пари и активи на Вашите бенефициери след смъртта Ви. Освен това Ви позволява да отложите плащанията към тях до по-късна дата, например когато достигнат определена възраст, вместо да получат средствата веднага. Също така може да помогне за по-целесъобразно от данъчна гледна точка разпределение на Вашите активи.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво точно представлява тръстът?

Тръстът е доверителен фонд извън наследственото имущество, от който могат да се изплащат пари на бенефициерите. Може да бъде учреден докато сте все още живи или можете в завещанието си да разпоредите учредяване на тръст след смъртта Ви. Така или иначе ще трябва да решите на кои доверителни собственици да поверите управлението на тръста. Това трябва да са лица, на които имате много голямо доверие.

Едно от предимствата на тръста е, че можете да разсрочите плащанията към бенефициерите, вместо да получат еднократна сума при приемането на наследството. Много хора са привлечени от тръстовете, защото ги смятат за ефективно средство за намаляване на данъка върху наследството. Тръстът действително може да бъде изгоден от данъчна гледна точка, ако се управлява правилно, но понякога не толкова, колкото е очаквал учредителят му.

При учредяването на тръст обикновено се плаща данък, което има за цел да обезсърчи използването му само за намаляване на данъчните задължения. Ако учредявате тръст с единственото намерение да намалите данъка върху наследството, това може да не е толкова ефективно, колкото сте си мислили. Има обаче и други начини, поради които тръстовете могат да бъдат от полза за Вас и Вашите бенефициери.

 

Каква е ползата за мен от учредяването на тръст?

Някои части от Вашето имущество могат да бъдат завещани пряко и изцяло на бенефициера. Има обаче някои ситуации, при които може да пожелаете да отложите прехвърлянето на актив на бенефициера. Ето някои примери за такива ситуации:

  • Наследяване на активи от деца, които нямат навършени 18 години – По закон такива бенефициери не могат да наследяват, докато не навършат 18 години, така че активите ще останат в доверителна собственост на тръста, докато бенефициерите достигнат тази възраст. Може освен това да желаете да разпоредите поетапно отпускане на суми през целия им живот – например следващото плащане да стане при навършването им на 21-годишна възраст, вместо да получат цялата сума наведнъж.
  • Плащане на такси за образование след смъртта Ви – Ако имате деца или внуци, които ходят на платено училище или е вероятно да продължат образованието си в университет, можете да разпоредите дължимите такси да бъдат плащани в съответния момент чрез тръста.
  • Плащане на таксите за грижи за близките Ви – Ако отговаряте за плащането на таксите за грижи за Вашия съпруг, партньор или друг човек, тръстът може да продължи да плаща тези такси до неговата смърт.
  • Осигуряване на резервен доход – Ако Вашият съпруг или партньор разчита на Вашите доходи, можете да му осигурите доход от тръста, който да бъде изплащан от настъпването на смъртта Ви до края на неговия живот.
  • Облагодетелстване на несобственици – Може да желаете да оставите имота си на децата си, но да сключите следващ брак или да започнете съжителство с нов партньор. В този случай бихте могли да прехвърлите имота си на тръста и да уредите Вашият партньор да остане да живее в имота до края на живота си, след което доверителните собственици ще продадат имота и ще прехвърлят приходите на Вашите деца.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Когато става въпрос за планиране на имуществото Ви и разпределяне на активите Ви на Вашите близки, е най-добре да възприемете холистичен подход и да премислите всичките си желания за преди и след смъртта Ви и да предвидите всички възможни ситуации.

Ние препоръчваме учредяването на тръст да върви заедно със съставяне на завещание, за да се осигури последователност между двата акта. Ако имате някакви активи или бенефициери в други държави, може също да се наложи да помислите за съставяне на международно завещание, за да ги включите и тях.

Освен това е добре да предвидите, че е възможно да загубите умствените си способности в по-късните си години. В такива случаи би било добре да сте издали дългосрочно пълномощно, с което упълномощавате доверени лица, които да вземат решения от Ваше име, ако в бъдеще се случи да загубите умствените си способности за вземане на гореспоменатите решения.

 

Как мога да получа правен съвет относно тръстовете?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.