Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Завещания за собственици на фирми

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Завещания за собственици на фирми

Ако притежавате собствен бизнес или акции в друго дружество, трябва внимателно да обмислите как ще е най-целесъобразно да се разпоредите относно начина на наследяване на бизнес активите Ви във Вашето завещание. Трябва да вземете предвид данъка върху наследството и същевременно да отчетете желанията на членовете на семейството Ви и на други лица, участващи в бизнеса, като например акционерите. Получавайки подходящ съвет, Вие ще можете да балансирате всички тези нужди и да съставите завещание, което да е подходящо за Вас, за бенефициерите Ви и за бизнеса Ви.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как да разпределя бизнес активите си в завещанието си?

Това зависи от редица фактори, включително желанията Ви относно бизнеса, другите хора, участващи в бизнеса, стойността на бизнеса (или на Вашия дял от него) и данъка върху наследството.

Може би ще бъдете най-доволни да оставите бизнеса си (ако го притежавате изцяло) на семейството си, за да бъде продължен като семеен бизнес. При такова наследяване ще се дължи данък върху наследството и ние можем да Ви препоръчаме най-ефективния от данъчна гледна точка начин за наследяване на бизнеса Ви.

Ако има външни акционери в бизнеса Ви, можете да предвидите в завещанието си съществуващите акционери да имат предпочтително право на изкупуване на Вашите акции. Много фирми сключват застраховка, така че в случай на смърт на акционер, останалите акционери да получат еднократна сума, с която да изкупят акциите.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Ако желаете да съставите завещание с наша помощ, Ви препоръчваме да помислите и за следните услуги, наред с написването на самото завещание:

  • Издаване на Дългосрочно пълномощно, което да позволи на упълномощените лица да вземат решения от Ваше име в бъдеще, ако поради заболяване или нараняване загубите умствените си способности за лични действия.
  • Учредяване на Тръст, който да помогне за разпределяне на активите по ефективен от данъчна гледна точка начин или за оставяне на пари на деца под 18 години.
  • Предаване за пазене и вземане обратно на завещание, за да се улеснят бенефициерите Ви при установяването на местонахождението на Вашето завещание
  • Администриране на завещания и наследства, за да се даде възможност на изпълнителите на завещанието Ви да изпълняват Вашата последна воля
  • Прехвърляне на жилищни имоти, ако имуществото Ви съдържа недвижими имоти. Изпълнителите на завещанието Ви може да се нуждаят от правна помощ за продажба или друго прехвърляне на собствеността върху имота.

 

Как мога да получа съвет относно завещанието ми като собственик на бизнес?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Ще организираме среща за по-задълбочен разговор, за да можем да Ви препоръчаме най-подходящото завещание за Вашите потребности. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.